Nasze publikacje

Nasze publikacje

Do końca 2013 roku Miniatura wydała 2500 tytułów. Najwięcej w roku 2012 – 155. W tym przede wszystkim poezję współczesną, aforystykę i literaturę orientalną. Około czterystu debiutów poetyckich.

Przez pewien czas Miniatura wydawała także kwartalnik „Kobiece sekrety” (we Lwowie), kwartalnik „Pokaz” (w Warszawie) i kwartalnik „Metafora” (w Bydgoszczy). Od 2012 roku kwartalnik literacko-artystyczny „Metafora” ukazuje się w Krakowie jako stała edycja Miniatury.