Inne

Inne

By zamówić książkę, po prostu do nas napisz: miniatura@autograf.pl

Tytuł, Autor, rok wydaniaNumer ISBN
Baścik Maria, „Wieczystym tryskam źródłem”, antologia(2011)978-83-7606-233-4
Baścik Maria, „Wieczystym tryskam źródłem”(2012), wyd. 3978-83-7606-379-9
“Bezpieczeństwo jądrowe” biuletyn IBJ (1990)
“Bezpieczeństwo jądrowe” biuletyn IBJ (1990)
“Bezpieczeństwo jądrowe” biuletyn IBJ (1992)
Bies Piotr “Relikwiarze” (1996)
“Bóg dziesięcioro przykazań podawa” (1990)
Budżak J. Wacławski T. “Fizyka kryształów” (2008)
Chinmayananda S. “Spotkanie z samym sobą” (1988)
Chinmayananda S. “Spotkanie z samym sobą” (1988)
Czekierda Franciszek “Myśli pewne i ulotne” (2007)
“Czterdzieści lat szkół zawodowych w Łysej Górze” (1988)
Czubernatowa Wanda “Utwory użyteczne” (2007)
“Chłop i baba” (2008)
Dawny Kraków, widokówki (1991)
Derek Maria, Kuchta Józefa “Kuchnia góralska” (1996, 1999 wyd. rozsz., 2001)
Drygalski Leszek “Dramaty nieokrzesane” (1999)
Fejkiel Joka, „Pisma nie całkiem urzędowe”, mała proza, wiersze(2011)978-83-7606-311-9
Fiala Adam, „Przeszczep głowy”(2011)978-83-7606-300-3
Fiala Adam, „U brzegów absurdu”(2011)978-83-7606-234-1
Fredro Aleksander “Paweł i Gaweł” praca dyplomowa (2004)
Fudala Jan “Komedie góralskie” (2001)
Gazdowicz-Jarosz M. Ryba A. “Kuchnia przedszkolaka” (2004)
“Genesis” (1991)
Głowacka Maria “The understanding of a human being in Hopi tradition” (1999)
Goethe Johann “Faust” (1996, 2007)
“Epigramy weneckie” (1999)
Habryn Anna, Fiala Adam “Ballad of on explorer” (2009)
Habryn Anna, Fiala Adam “Ballada o odkrywcy” (2009)
Habryn Anna, „Portret z kobietami”(2011)978-83-7606-258-7
Humor góralski (1989)
Iskierka Marta “Zamiast bezradności wobec cierpienia” (2007)
“Ja – Tyran” (1988)
Keller U. Katalog (1988)
Korey-Krzeczowski “Uchylam tajemnicę” (2004)
“Krzyk tęsknoty” (2007)
Kudasik Andrzej “Podhalanie” (1999)
"Augustyn Suski, duma Szaflar i całego Podhala” (2002, 2002)
Kunicka Marzena, „English playground”(2012), wyd. 1978-83-7606-455-0
Lange Maria “Rola filozofii w drodze do dobra, piękna i prawdy” (2003)
“Świadome kształtowanie życia” (2004)
“Legumina pana Witkiewicza” (1991)
Lipiński Krzysztof “Ja liryczne wobec świata” (1997)
Lubertowicz Zygmunt “Utwory zebrane” (2004)
Łatka Urszula “Towaroznawstwo ogólne” (2002)
Makowiecka Jadwiga „Spragnieni księżyca”, wyd. 1, str. 160978-83-7606-722-3
Mączka Mieczysław “Raka się nie bój, przecież jesteś Bogiem” (2006, 2008)
„Mądrość Indian”(2011)978-83-7606-278-5
“Metafora” kwartalnik literacko-artystyczny (1992)
Metafora 2/2012
Metafora 3/2012
Metafora 4/2012
Metafora 5/2012
Metafora 15/96
Metafora 16/97
Metafora 17/98
Metafora 18/99
Metafora 19/100
Michałowski Piotr “Głosem prawie cudzym” (2004)
“Pierwowzory i echa” (2009)
Mickiewicz Anna katalog (1991)
Notatnik Sandomierski 2 (1992)
Notatnik Sandomierski 3 (1992)
Notatnik Sandomierski 4 (1993)
Notatnik Sandomierski 5 (1994)
Notatnik Sandomierski 6 (1994)
Notatnik Sandomierski 8 (1996)
Notatnik Sandomierski 9 (1996)
Notatnik Sandomierski 10 (1997)
Notatnik Sandomierski 11 (1997)
Notatnik Sandomierski 12 (1999)
Nowe Perspektywy nr 12
Nowe Perspektywy nr 13
“Numer1” kwartalnik ZSP (2002)
“Naukowe podstawy rewaloryzacji budynków i zespołów na tle rozwoju miast” (1997)
“Odarci ze skóry” almanach
Piechowicz Krzysztof, Boruń-Jagodzińska Katarzyna, „Pożar w operze”, wyd. 1978-83-7606-669-1
Piłsudski Józef “Rozkazuję” (1989)
Podgórska Halina “Afirmacje duchowe tarota” (2006)
Podgórska-Dutka Halszka, „Muzykowanie czasu”, wyd. 1, str. 72978-83-7606-612-7
“Pokaz” pismo krytyki artystycznej 36/2003 (2003)
“Pokaz” pismo krytyki artystycznej 37/2004 (2004)
“Pokaz” pismo krytyki artystycznej 38/2004 (2005)
“Przepisy prawa atomowego” (1991)
Przęczek Kinga “Impresje” praca dyplomowa (2004)
Pytlik Zygmunt “Całujcie mnie w piętę” (1990, 1991)
Sichelska Janina “Zwyczaje i obrzędy Skalnego Podhala” (2003, 2003)
“Smutek i radość w poezji” (2009)
“Spotkania z gitarą klasyczną” (1989)
Stec Grzegorz “Malarstwo” (1989)
Stanaszek Grzegorz “Tryptyk beskidzki” (2009)
Staruszkiewicz Andrzej “Algebra i geometria” (1995)
Stelmach Andrzej “Badania nad skutecznością leczenia chirurgicznego... raka sutka” (1999)
Szaruga Leszek “Powrót poetów” (1997)
Szaruga Leszek, „Logo Reya”,wyd. 1978-83-7606-657-8
“Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa” (2003)
Sziler Ryszard, „Małomiejska ballada”, wyd.1978-83-8052-042-4
„Teraz wy przyszliście do mnie”, antologia(2011)978-83-7606-277-8
Tuleja Wacław, „Zadania z matematyki stosowanej”(2011)978-83-7606-237-2
Tuleja Wacław, „Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej”(2012), wyd. 1978-83-7606-467-3
Wacławski Tadeusz, „Wybrane zagadnienia z inżynierii elektrycznej”(2011)978-83-7606-236-5
Wacławski Tadeusz, „Zastosowanie całkowych równań Fredholma”(2012), wyd. 1978-83-7606-468-0
Widerski Stefan “75-lecie wiślackiej lekkiej atletyki” (1997)
Widokówki Watra ’91 (1991)
Wilde Oskar “Salome” (1997)
Wiśniewski Cezary, „Przestrzeń sferyczna”, wyd. 1,978-83-7606-644-8
Wolniak Zbożydarzyc Henryk, „Rezerwat gołoduoców”, wyd. 1978-83-7606-659-2
Wroński Michał “Dramaty” (2009)
Wroński Michał, Dialogi”, wyd.1978-83-8052-092-9
Wysogląd Roman, „Poczet Potworów Krakowskich”, wyd. 1978-83-7606-691-2
“Wystawa rzeźby Dyplom 1994-1995” (1996)
Sziler Ryszard, „Preludia teatralne”, wyd.1, str. 96, n.100 a5978-83-8052-100-1
Metafora nr 19/100/2015
Metafora nr 20/102/2016
Wieczerzak Andrzej „Monadozofia. W ciele słowa”, wyd.1, str.120, n.100 a5 978-83-8052-233-6
Metafora 22/2017 ISSN 0867-0544
Metafora 23/2017 ISNN 0867-0544
Metafora 24
Metafora 25
Mandecka Małgorzata „Baju-baju, niech się plecie” wyd.1, str.56, n.300 a5 978-83-8052-476-7
Orkan Władysław „Listy 1911-1914” wyd.1, str.485, n.100 a5979-83-8052-438-5
Żaba Ryszard „Filozofia w grafice” wyd..1, str.104, n.20 a5978-83-8052-478-4